Toy mərasimləri

Sual: Bəyin qadınlar məclisinə daxil olması icazəlidirmi?

Cavab: Hicaba riayət olunması, (haramdan) qorunma və fəsad baş verməməsi şərti ilə icazəlidir.

Sual: Qadınların özlərinə məxsus toy məclisində rəqs etmələrinin hökmü nədir?

Cavab: Vacib ehtiyata əsasən, tərk olunmalıdır.

Sual: Qadınların özlərinə məxsus toy məclislərində açıq-saçıq geyinmələrinin hökmü nədir?

Cavab: Öz özlüyündə icazəlidir.

Sual: Qadınlara məxsus toylarda ğina (haram musiqi) oxumağın hökmü nədir?

Cavab: Ehtiyata əsasən, icazəli deyil.

Sual: Qadınlara məxsus toy məclisində iştirak edən bəyin eşitdiyi təqdirdə qadınların ğina oxumasının hökmü nədir?

Cavab: Kişilərin eşidəcəkləri təqdirdə, qadınların ehtirasa təhrik edəcək surətdə ğina oxumaları icazəli deyil. Hətta, ehtiyata əsasən, mütləq surətdə icazəli deyil.

Sual: Toy məclislərində ğina oxumaq, təbil və dəfdən istifadə etməyin hökmü nədir?

Cavab: Ehtiyata əsasən, toy məclislərində ğina icazəli deyil. Lakin musiqi alətlərinə gəlincə, ləhv və eyş-işrət məclislərinə uyğun tərzdə ifa olunmasa, heç bir maneəsi yoxdur.

Sual: Gəlinə qohumluğu çatan ata, qardaş, əmi və dayı kimi kişilərin müəyyən zaman müddətində qadınların toy məclisi qurulan yerə daxil olmalarının hökmü nədir?

Cavab: Fəsada səbəb olacaqsa, icazəli deyil. Adətən isə, fəsad baş verir.

Sual: Dindar gənclərin toy məclisi qurmaları barədə nə tövsiyə edərdiniz?

Cavab: Haram və ya şübhəli əyləncədən uzaq durmalarını tövsiyə edirəm. Hətta, bəzi dindarların məcliləsri belə əyləncə növünə şamildir. Belə ki, qadın ğina ləhni ilə əhli-beyt (ə)-ın mədhinə dair şeirlər oxuyur. Bu, şübhəlidir. Əgər belə şeirlər ləhv məclislərinə uyğun musiqi, dəf və başqa alətlərlə - toy məclislərində olduğu kimi - müşayət olunarsa, qəti surətdə haramdır. Əgər musiqi ilə muşayət olunmasa, ehtiyata əsasən, icazəli olmayan əməllərdəndir. Mikrafon vasitəsi ilə ləhv üslubunda səs çıxarmaq belə, şübhəlidir.

Sual: Hicaba riayət etməklə müsəlman və qeyri-müsəlmanlardan olan kişi və qadınların bir məkanda nişan məclisi təşkil etmələrinin hökmü nədir?

Cavab: Ehtiras təhrik edən izdiham icazəli deyil. Toy məclislərində ehtiras təhrik edən amillərin olması təbiidir. Buna görə də qadın və kişilərin ayrı olması vacibdir.

Sual: Nişan və toy məclislərinin dəvətnamələrində ərəb, ingilis və ispan dilində Quran ayəsi yazdırmaq istəyirik. Bu barədə rəyiniz nədir?

Cavab: İcazəlidir.