Hamilə qadının oruc tutmasının hökmləri

Sual: Hamilə qadının Ramazan ayında oruc tutması icazəlidirmi?

Cavab: Uşaq dünyaya gətirməsinə az müddət qalmış hamilə qadın (səkkizinci və doqquzuncu aylarında) özünün və ya bətnindəki uşağın sağlığı üçün zərərli olacağından ehtiyat edərsə, oruc tutmaması icazəlidir. Hətta oruc tutmaq ona və ya bətnindəki uşağa zərər edərsə, oruc tutmamalıdır. Lakin sonradan tutmadığı günləin qəzasını tutması və (hər günün) əvəzindən kəffarə verməsı vacibdir. Kəffarə olaraq fəqir bir şəxsə (hər gün üçün) 750 qram buğda və ya un vermək kifayətdir. Hətta çörək və ya makarona kimi istənilən qida məhsulunu vermək yetərlidir. Uşaq dünyaya gətirməsinə çox vaxt qalan (yəni ilk aylarında və ya yeddi ayadək olan)  hamilə qadına gəlincə; əgər oruc ona və ya bətnindəki uşağa zərərli olarsa və ya qadın adətən dözülməyəcək dərəcədə əziyyət çəkməsinə səbəb olarsa, oruc tutmaması icazəlidir. Lakin sonrada qəzasını tutmaq və kəffarə vermək vacibdir.

Sual:

1) Əgər oruc tutmaq hamilə qadına zərər edirsə, onun hökmü nədir?

2) Həmçinin süd verən qadına gəlincə, əgər oruc tutmaq südünün azalmasına və uşağın zərər çəkməsinə səbəb olarsa, nə etməlidir?

Cavab: Hamiləlikdən azad olmağa az müddət qalmış qadın özünün və ya bətnindəki uşağın sağlığı üçün zərərli olacağından ehtiyat edərsə, onun oruc tutmaması icazəlidir. Hətta oruc tutmaq ona və ya bətnindəki uşağa haram olan zərər edərsə, oruc tutmamalıdır. Lakin sonradan hər günün əvəzindən bir mudd kəffarə verməsi və tutmadığı günləin qəzasını yerinə yetirməsi vacibdir.

Südü az olan qadın özünə və ya südəmər körpəsinə zərər olacağından ehtiyat edərsə, oruc tutmaması icazəlidir. Əgər oruc tutmaq ona və ya körpəsinə haram olacaq dərəcədə zərər çəkməsinə səbəb olarsa, orucu pozmaq vacibdir. Lakin sonradan qəzasını tutmaq və həmçinin hər günün əvəzindən bir mudd kəffarə verməlidir. Süd verən qadının uşağın anası və ya başqa bir qadının könüllü yaxud muzd müqabilində süd verməsi arasında heç bir fərq yoxdur. Vacib ehtiyata əsasən, uşağın süd əmməsi yalnız süd qadının vasitəsi ilə olduqda bu hökmlə kifayətlənsinlər. Belə ki, heç bir maneə olmadan ana südü ilə yanaşı digər vasitə ilə uşağa süd verməyin başqa heç bir yolu yoxdur, hətta növbə ilə süd vermək mümkün deyil.  Əks təqdirdə, həmin qadının oruc tutmaması icazəli deyil. Bir mudd kəffarə üçün hər günün əvəzindən bir fəqirə 750 qram qida məhsulu vermək yetərlidir. Daha yaxşı olar ki, buğda və ya un verilsin. Baxmayaraq ki, çörək kimi istənilən qida məhsulunun verilməsi icazəlidir.

Sual: Hamilə qadın hamiləliyin dördüncü ayında olmasına baxmayaraq orqanizmi zəif olduğuna və həkimin oruc tutmaması tövsiyəsinə görə Ramazan ayında oruc tutmamışdır. Növbəti Ramazan ayı gəldikdə yenə oruc tuta bilməyəcək. Çünki gələn aydan etibarən artıq uşağına süd verməlidir. Bu qadının hökmü nədir?

Cavab: Əgər gücü yetərsə qəzasını tutması və həmçinin hər günün əvəzindən 750 qram buğda, un və bu kimi qida məhsulu fəqir şəxsə verməsi vacibdir.

Sual: Oruc tutmaq özünə və bətnindəki uşağa zərərli olan hamilə və ya süd verən qadın Ramazan ayından əvvəl fidyə verməsi icazəlidirmi?

Cavab: Yetərli deyil. Yalnız hamiləlik davam etdiyi halda oruc tutmadıqdan sonra fidyə verərsə yetərlidir.

Sual: Hamiləliyin sonuncu aylarında olan qadın oruc tutduğu halda zəiflikdən əziyyət çəkərsə, onun oruc tutması icazəlidirmi?

Cavab: Əgər zərərli olduğunu hiss etmirsə, özü və bətnindəki uşaq üçün təhlükə yaratmırsa və həmçinin həkimlər qadağa etmirsə, oruc tutmasının heç bir maneəsi yoxdur.

Sual: Yeddinci ayında olan hamilə qadın oruc tutur. Hər ay həkim müayinəsindən keçir. Ramazan ayının 21-i həkim müayinəsində olduqda analizdən əvvəl qəbul etməsi üçün ona dərman verilib.  Bu halda orucunu pozmalıdırmı?

Cavab: Müayinə vaxtını dəyişmək vacibdir. Əgər mümkün olmasa və müayinə edilməsi zəruridirsə, orucunu pozub sonradan qəzasını tutmalıdır. Əgər səfər edib oruc tutmaqdan azad olarsa, müayinənin vaxtını dəyişməyə ehtiyac da qalmaz.

Sual: Mən Şaban ayının 23-ü uşaq dünyaya gətirdim və Ramazan ayını tamamilə oruc tutdum. Məlumdur ki, mən hər dəfə fəcrdən əvvəl pak olurdum.Tutduğum oruc düzgündürmü, yoxsa yenidən oruc tutmalıyam?

Cavab: Uşaq dünyaya gətirdikdən sonra adət günərinin sayı qədər gələn qanı heyz, qalan günlərdə gələn qanı isə istihazə hesab etməlisən. Əgər adət günlərinin sayı 7 gün olarsa, mübarək ayın birinci günü nifaslı qadın hesab olunursan. Sonrakı günlərdə qan gəlsə də tutduğun oruclar düzgündür. Əgər oruc tutduqdan on gün keçdikdən sonra, yəni Ramazan ayının 12-i və sonrakı günlər sənin adət günlərinə təsadüf edərsə və həmin günlərdə hələ də qan gələrsə, heyz olduğun üçün oruc tutmamalısan. Hər halda sənə ibadəti tərk etməyin vacib olduğu günlərdə sonradan orucun qəzasını yerinə yetirmək vacibdir.

Sual: Mən altı aylıq hamiləyəm və həmçinin xəstəyəm. Bir neçə dərman qəbul etdiyim üçün Ramazan ayının orucunu tuta bilmirəm. Aşağıdakı sualları cavablandırmağınızı sizdən xahiş edirəm:

1) Mənə Ramazan ayının qəzasını yerinə yetirməklə yanaşı kəffarə vermək vacibdirmi?

2) Bir ayın kəffarəsini əvvəlcədən vermək olarmı, yoxsa hər günün əvəzindən ayrıca verilməlidir?

3) Ramazan ayının bəzi günlərində oruc tutub bəzi günlərini isə oruc tuta bilmirəmsə, oruc tutmadığım günlər üçün kəffarə verməliyəm, yoxsa yalnız qəzanı yerinə yetirmək vacibdir?

Cavab:

1) Əgər oruc tutmaq sizə zərəlidirsə, oruc tutmamağınız icazəlidir. Əgər xəstəlik il boyu davam edərsə, tutmadığınız günlərin qəzası vacib deyil. Hər günün əvəzindən fidyə olaraq fəqir şəxsə 750 qram un, xurma və ya bu kimi qida məhsulu verməniz vacibdir. Lakin qəzasını tutmağa imkanınız olarsa, kəffarə vacib deyil.

2) Fidyə bir il tamam olduqdan və növbəti Ramazan ayı yeyişdikdən sonra vacib olur.

3) Yalnız qəza vacibdir.

Sual: Hamilə qadın sağlamlığı üçün ehtiyat edərək Ramazan ayında oruc tumayıb sonradan qəzasını tutması icazəlidirmi?

Cavab: Əgər zərər olacağını ehtimal edərsə icazəlidir. Lakin hamiləliyin son günlərində olarsa, qəza ilə yanaşı fidyə də verməlidir.

Sual: Mən hamilə qadınam. Həkim mənə oruc tutmamağı tövsiyə edir. Mənim oruc tutmamağım haramdırmı? Mənə kəffarə vermək vacibdirmi?

Cavab: Əgər oruc tutmaq sənə və ya bətnindəki uşağa zərər edərsə, qəzasını və hamiləliyin son günlərinə təsadüf etdiyi halda fidyə verməklə oruc tutmamaq icazəlidir.

Sual: Hamilə qadının oruc tutmasının hökmü nədir?

Cavab: Uşaq dünyaya gətirməsinə az müddət qalmış hamilə qadın (səkkizinci və doqquzuncu aylarında) özünün və ya bətnindəki uşağın sağlığı üçün zərərli olacağından ehtiyat edərsə, oruc tutmaması icazəlidir. Hətta oruc tutmaq ona və ya bətnindəki uşağa haram olacaq dərəcədə zərər çəkməsinə səbəb olarsa, oruc tutmamalıdır. Lakin sonradan tutmadığı günlərin qəzasını tutması və (hər günün) əvəzindən kəffarə verməsi vacibdir. Kəffarə olaraq fəqir bir şəxsə (hər gün üçün) 750 qram buğda və ya un vermək kifayətdir. Hətta çörək və ya makaron kimi istənilən qida məhsulunu vermək yetərlidir.

Sual: Mən hamiləyəm. Bu halda mənə oruc tutmaq vacibdirmi? Yorğun olduğum və oruc tutmağa gücüm çatmadığı halda oruc tutmayıb hamiləlikdən azad olduqdan sonra qəzasını yerinə yetirməyim icazəlidirmi? Bu halda kəffarə də verməliyəmmi?

Cavab: Oruc tutmaq vacibdir. Lakin sənə və ya bətnindəki uşağa zərərli olarsa və yaxud sənin üçün dözülməz dərəcədə çətinlik yaradarsa, oruc tutmayıb sonradan qəzasını yerinə yetirmək icazəlidir. Bu halda heç bir kəffarə yoxdur.