Əl verib görüşməyin hökmləri

Sual: Kişinin qadına əl verməsinin hökmü nədir?

Cavab: Caiz deyildir.

Sual: Kişinin qadına və yaxud qadının kişiyə əl verməsinin hökmü nədir?

Cavab: Arada əlcək kimi maneə yoxdursa, caiz deyildir.

Sual: Kafirə qadına əl vermək haramdırmı?

Cavab: Haramdır.

Sual: Bir qız və ya qadın salam verib (əl uzadıb), İslam baxımından (salama cavab olaraq həmin qız və qadına) əl verməyin hökmü nədir?

Cavab: Haramdır.

Sual: Nişanlı bir qadının – yaxın və ya uzaq qohumlarından – naməhrəm olan bir kişiyə əl verməsinin hökmü nədir?

Cavab: Arada əlcək kimi maneə olmasa, caiz deyildir.