Dini musiqilər

Sual: Bəzi Quran oxuyanlar, müğənni və marş oxuyanlar fasiqlərin istifadə etdiyi not və fortopianodan istifadə edərək əhli-beyt (ə) haqqında musiqilər bəstəsələr və həmin mahnılardakı şerlərin məzmunu isə fasiqliyin əksinə olarsa və bununla heç bir əlaqəsi olmazsa belə mahnıların oxunması və onları dinləmək icazəlidirmi?

Cavab: Ehtiyata əsasən, haramdır.

Sual: “Fisq əhlinin məclislərinə uyğun” – dedikdə, nə nəzərdə tutulur, bu ifadə hansı mənanı verir?

Cavab: Bu ifadə fətvalarda işlənməsə də, onun “əyləncə məclislərinə uyğun” – ifadəsi ilə əvəz olunmasından hansı məna verdiyi aydın olur.