Çox səfər edən şəxs namazlarını necə qılmalıdır?

Sürücü və bu kimi ünvana aid olmaqda şərtdir ki, sürü­cü­lü­yü davam etdirmək qərarında olsun və onun istirahət zamanı sürücülərin adi istirahət müddətindən uzun olmasın. Misal üçün, həftədə bir gün səfər edən şəxsə sürücü deyilməz. Amma “kəsirus-səfər” ünvanı heç olmasa bir ayda on dəfə və onun on gününü səfər edən və yaxud ayın on gününü səfər ha­lında olan şəxsə aiddir. Hətta iki və yaxud üç səfər əsnasında ildə altı ay ya bir neçə il ərzində üç ay bu vəziyyəti davam etdirmək qərarında olmaq şərt­dir. Bu zaman onun namazı bütün səfərlərdə, hətta onun təkrar sə­fər­lər­dən qeyrisi olsa da, namazı bütövdür. Əlbəttə, ilk iki həftədə ehtiyata əsasən, həm yarı, həm də bütöv qılsın. Əgər bir ayda səkkiz və ya doqquz dəfə səfərə çıxsa yaxud səkkiz və ya doqquz gün səfərdə olsa, vacib ehtiyata əsasən, bü­tün səfərlərində namazını həm yarı, həm də bütöv qılmalıdır və əgər bundan az olsa, namazı yarı qılmalıdır.