Beyin ölümü

Sual: Bəzi mütəxəssislər insan beyni dayanarkən, hətta nəbz vursa belə, artıq öldüyünü söyləyərək qeyd edirlər ki, beyinin dayanması, qəlbin də dayanmasına səbəb olacaq. Buna görə də, belə bir sual meydana çıxır; beyni ölən lakin, nəbzi vuran şəxsi meyit hesab etmək olarmı?

Cavab: Meyitin hökmləri, xalq arasında ölümü təsdiqlənən şəxsə şamildir. Lakin sualda qeyd olunan şəxsə meyit deyilməz.