Oruc və bəlğəm udmaq

Sual: Ağız boşluğumdan çoxlu ağız suyu və bəlğəm ifraz olunur. Bəlğəmi və ya ağız suyunu tüpürmək istədikdə məqsədli olmadan dilim ağızdan kənara çıxıb qayıdır. Bu halda tüpürdükdən sonra ağız suyunu udmağımın zərəri varmı?

Cavab: Zərəri yoxdur. Bəlğəmi və ya ağız suyunu tüpürmək vacib deyil.

Sual: Oruc tutan şəxsin ağız fəzasına düşmüş, həmçinin, ağıs suyunu udması icazəlidirmi?

Cavab: Daha yaxşı olar ki, oruc tutan şəxs istər sinədən, istərsə də beyindən gələn və ağız boşluğuna düşmüş bəlğəmi udmasın. Baxmayaraq ki, bu icazəlidir. Həmçinin ağız boşluğunda toplanmış ağız suyu çox olsa belə, onu udmaq icazəlidir.