Şeyx Hikmət Mosulinin (r) məzlumcasına şəhid edilməsinin il dönümü münasibətilə

Qardaşım, ustadım və Rəbbani alim Hüccətul İslam vəl-müslimin Şeyx Hikmət Mosulinin (r) məzlumcasına şəhid edilməsinin il dönümü ilə əlaqədar olaraq...
Qardaşım, sən Rəbbinə doğru doğru, - sən Ondan, O da səndən razı (halda) olaraq, - qayıtdın. Eyib və nöqsanlardan pak və münəzzəh olan Allah vəd buyurduğu kimi, səni şəhid və doğrucullardan olan saleh qulları ilə cənnətinə daxil etsin. Sənin və hər bir möminin arzu etdiyi bu şəhadət (sənin üçün) mübarək olsun! Sən tarixin bu günündə Əhli beyt (ə) düşmənlərindən olan cinayətkarların törətdikləri partlayış nəticəsində həyatının son anını yaşayarkən belə, məscid mehrabını mətanətlə qoruyub müdafiə etdin. Həmin məscid Əhli beyt (ə) şiələrinin yeganə toplanacaq və sığınacaq yeri olan Mosul məscidi idi. Ora Əhli beytin (ə) elm, mərifət və əxlaqının təbliğ olunduğu məktəb idi və sən həmin əzəmətli layihəni idarə edirdin. Həm biz, həm də şərəfli Mosul əhalisi səni itirdik. Doğulduğun, şəhid olduğun və (Qiyamət günü) diriləcəyin gündə sənə salam olsun.
Allahın lənəti olsun sənin qatillərinə! Heç şübhəsiz ki, onların yeri əbədi cəhənnəmdir. Qoy, onlar (Qiyamət günündə) şəfaət edənlərin şəfaətlərinə nail olmasınlar.
Həqiqətən biz, Allahınıq və həqiqətən Ona tərəf qayıdacayıq. (Bəqərə 156).